De SQL Primary Key Constraint uitgelegd met voorbeelden

Een primaire sleutel is een kolom of een reeks kolommen die elke rij in een tabel uniek identificeert.

Dit wordt een "beperking" genoemd omdat het ervoor zorgt dat het systeem de toegestane gegevens in deze kolom (men) beperkt. In dit geval…

  • om gegevens te bevatten (NOT NULL)
  • UNIEK zijn van alle andere rijen in de tabel.
  • Elke tafel kan slechts ÉÉN primaire sleutel hebben

Primaire sleutels worden meestal gebruikt om de gegevensintegriteit van elke rij te behouden.

Het stelt het systeem en de applicaties ook in staat er zeker van te zijn dat ze de gegevens correct lezen, bijwerken en samenvoegen.

Voorbeeld met tabel maken

Hier is een opdracht voor het maken van een tabel waarmee ook een primaire sleutel wordt gemaakt met behulp van twee velden.

CREATE TABLE priKeyExample( rcdKey_id_a INT NOT NULL, rcdKeySeq_id INT NOT NULL, someData varchar(256) NOT NULL, PRIMARY KEY(rcdKey_id_a,rcdKeySeq_id)); 

Voorbeeld met alternatieve tafel

De bestaande moet eerst worden verwijderd

DROP INDEX `primary` ON priKeyExample; 

Nu gaan we de nieuwe toevoegen.

ALTER TABLE priKeyExample ADD CONSTRAINT myPriKey PRIMARY KEY(rcdKey_id_a,rcdKeySeq_id); 

Zoals met al deze SQL-dingen, is er VEEL MEER dan wat er in deze inleidende gids staat.

Ik hoop dat dit je in ieder geval genoeg geeft om aan de slag te gaan.

Raadpleeg de handleiding van uw databasemanager en veel plezier met het uitproberen van verschillende opties.